APIE MUS

APIE MUS

INFORMACIJA APIE NA

Narkomanai anonimai yra sveikstančių nuo narkotikų, priklausomų žmonių, tarptautinė draugija, kuriama vietovės pagrindu, rengianti daugiau kaip 33500 susirinkimų per savaitę 116- oje pasaulio šalių.

PROGRAMA

Seniausias NA bukletas, nariams žinomas  kaip „Baltasis bukletas”, apibūdina narkomanus anonimus taip: „NA yra pelno nesiekianti draugija arba bendrija vyrų ir moterų, kuriems narkotikai tapo pagrindinė problema”. Mes… reguliariai susitinkame tam, kad padėtume vieni kitiems išlikti „švariems”. Mums neįdomu, kiek ir kokius narkotikus jūs vartojote…, mes tik norėtume žinoti, ką jūs norite daryti su savo problema ir kuo mes galime jums padėti”. Draugija yra atvira bet kuriam priklausomam nuo narkotikų žmogui, nepaisant to kokius narkotikus jis vartojo. Kai buvo pritaikytas AA “pirmasis žingsnis”, vietoje žodžio „alkoholis” atsirado žodis “priklausomybė”, pašalinant specifinę narkotikų kalbą ir atspindint ligos esmę – priklausomybę.

Nėra jokių socialinių, religinių, ekonominių, rasinių, etninių, nacionalinių, lyties ar visuomenės sluoksnio skirtumų, ribojančių narystę. Nėra jokio stojamojo ar nuolatinio mokesčio; nepaisant to, daugelis narių reguliariai įneša nedideles sumas, padedančias padengti išlaidas; šie aukojimai nėra privalomi. Narkomanai anonimai siūlo sveikimo procesą ir palaikymo tinklą, glaudžiai susijusius tarpusavyje. Vienas iš raktų į NA sėkmę yra vienų priklausomųjų darbo su kitais priklausomaisiais terapinė vertė. Nariai dalijasi savo sėkme ir iššūkiais, įveikiant aktyvią priklausomybę ir gyvenant laisvą produktyvų gyvenimą be narkotikų, pritaikant principus, išdėstytus NA “Dvylikos žingsnių” ir “Dvylikos tradicijų programoje”. Šie principai yra narkomanų anonimų sveikimo programos esmė. Tarp nusakytų žingsniuose principų yra:

Pripažinimas, kad tai yra problema. Pagalbos ieškojimas.
Gilus ir nuodugnus savęs vertinimas. Konfidencialus savęs atskleidimas. Padarytos žalos atitaisymas.
Pagalba kitiems priklausomiesiems, kurie nori sveikti.

Svarbiausia narkomanų anonimų programoje yra joje akcentuojamas dvasinių principų taikymas. Patys narkomanai anonimai nėra religinė organizacija ir ragina kiekvieną narį vadovautis savo individualiu supratimu, religiniu arba ne, apie savo “dvasinį prabudimą”. Narkomanai anonimai nėra susiję su kitomis organizacijomis, taip pat ir naudojančiomis kitas Dvylikos žingsnių programas, gydymo centrais ar pataisos įstaigomis. Kaip organizacija, NA neįdarbina profesionalių konsultantų ar terapeutų nei turi reabilitacijos bendruomenių ar klinikų. Be to, draugija neteikia profesinių, teisinių, finansinių, psichiatrijos ar medicininių paslaugų. NA turi tik vieną misiją: sukurti aplinką, kurioje priklausomieji gali padėti vienas kitam nustoti vartoti narkotikus ir rasti naują gyvenimo būdą.

Narkomanai anonimai ragina savo narius laikytis visiškos abstinencijos nuo visų narkotikų, įskaitant alkoholį. Iš NA narių patirties žinome, kad visiškas ir nenutrūkstamas susilaikymas suteikia geriausią pagrindą sveikimui ir asmeniniam augimui. NA kaip visuma neturi nuomonės dėl tokių dalykų, pvz.: kaip paskirti medikamentai. Psichiką veikiančių vaistų vartojimas ir kiti medicinoje žinomi vaistai, išrašomi gydytojo ir vartojami esant medicininei priežiūrai, nėra traktuojamas kaip žmogaus sveikimo NA sukompromitavimas.

Skype susirinkimai yra tiems priklausomiems, kurie ieško galimybės sveikti, kurie negali dalyvauti gyvose grupėse, dėl vienos ar kitos priežasties ir tie, kurie neturi galimybės dalyvauti gyvuose susirinkimuose narkomanuose anonimuose.

Susisiekite per skype!

ISHEITIS