TIK ŠIANDIEN

Dievo pagalbos ieškojimas Lapkričio 27 „Sprendimas paprašyti Dievo pagalbos kai kuriais mūsų sveikimo laikotarpiais yra mūsų didžiausias stiprybės ir drąsos šaltinis.“ Pagrindinis Tekstas, p. 28 Dirbdami su Trečiu Žingsniu nusprendžiame leisti Aukštesniajai Jėgai mums vadovauti ir rūpintis mumis kasdieniame gyvenime. Priimame sprendimą įsileisti šį vadovavimą ir rūpestį į savo gyvenimą. Kai kurie mūsų tiki, kad kartą priėmus Trečio Žingsnio sprendimą, mums vadovauja Dievas; nuo šio taško viskas priklauso nuo dėmesio atkreipimo į tai, kur mus veda. Trečio Žingsnio sprendimas yra tikėjimo veiksmas, o Dievo pagalbos prašymas yra tikėjimo veiksmo atnaujinimas. Kai leidžiame tikėjimui veikti kasdieniame gyvenime, jis suteikia mums visą drąsą ir stiprybę, kurių mums reikia, nes mes žinome, kad turime mylinčios Aukštesniosios Jėgos pagalbą. Tikime, kad mūsų poreikiai bus patenkinti. Galime įsikibti į tikėjimą ir pasitikėti vien tik prašydami. Tik šiandien: Priminsiu sau, kad nesu vienas, prašydamas savo Aukštesniosios Jėgos pagalbos kiekviename žingsnyje.