TIK ŠIANDIEN

Rugpjūčio 10 Reguliari malda ir meditacija „Daugelis mūsų meldžiasi, kai mums skauda. Mes suvokėme, kad reguliariai meldžiantis mums neskaudės taip dažnai ar taip stipriai.“ Pagrindinis Tekstas, p. 48 Reguliari malda ir meditacija yra dar du esminiai elementai naujame mūsų gyvenimo modelyje. Aktyvi priklausomybė buvo daugiau nei tik blogas įprotis, kurį reikėjo sulaužyti valios jėga. Mūsų priklausomybė buvo negatyvi, sekinanti priklausomybė, ji pavogė visą mūsų teigiamą energiją. Ta priklausomybė buvo tokia visa apimanti, kad apribojo mus nuo bet kokio pasitikėjimo Aukštesniąja Jėga augimo. Nuo pat pradžių sveikime Aukštesnioji Jėga buvo ta jėga, kuri atnešė mums laisvę. Visų pirma, ji išlaisvino mus nuo neįveikiamo potraukio vartoti narkotikus, netgi jei žinodavome, kad jie mus žudo. Tada ji suteikė laisvę nuo giliau įsišaknijusių mūsų ligos sričių. Aukštesnioji Jėga suteikė mums kryptį, jėgą ir drąsos patikrinti save: galbūt pirmą kartą garsiai prisipažinti kitam žmogui, koks buvo mūsų gyvenimas; pradėti siekti išsilaisvinimo nuo savo chroniškų būdo trūkumų, nulemiančių problemas; ir galiausiai – atitaisyti skriaudas, kurias padarėme. Tas pirmas kontaktas su Aukštesniąja Jėga ir ta pirmoji laisvė išaugo į kupiną laisvės gyvenimą. Išlaikome šią laisvę išlaikydami ir gerindami savo sąmoningą kontaktą su Aukštesniąja Jėga, reguliariai melsdamiesi ir medituodami. Tik šiandien: Įsipareigosiu įtraukti reguliarią maldą ir meditaciją į savo naują gyvenimo modelį.